بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/06/31
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 12,792 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 12,785 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/31
کل خالص ارزش دارائی ها 1,260,543,568,244 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 12,785 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 13,077 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 12,792 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 98,598,538

صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین

تاریخ آغاز فعالیت:

1397/07/11

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري صباتأمين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

بازارگردان:

شركت تأمين سرمايه امين

مدیران سرمایه گذاری:

محمد امين قهرماني، آرمان احمدي پور، ابوالفضل لطفي آرباطان

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي دش و همكاران

نمودار‌ها