بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/12/01
کل خالص ارزش دارائی ها 786,474,156,128 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 11,236 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 11,466 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 11,240 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 69,998,538

صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/02/12

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان سرآمد بازار

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رازدار

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان سرآمد بازار

مدیران سرمایه گذاری:

احسان حاجي علي اكبر، احمد كوچكي، ميثم عيسي زاده

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشامنش

نمودار‌ها