بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/01/30
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 11,661 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 11,652 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/01/30
کل خالص ارزش دارائی ها 815,621,648,626 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 11,652 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 11,885 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 11,661 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 69,998,538

صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین

تاریخ آغاز فعالیت:

1397/07/11

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري صباتأمين

متولی صندوق:

شركت سبدگردان آسمان

بازارگردان:

شركت تأمين سرمايه امين

مدیران سرمایه گذاری:

محمد امين قهرماني، آرمان احمدي پور، ابوالفضل لطفي آرباطان

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي دش و همكاران

نمودار‌ها