بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/03/27
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 12,038 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 12,030 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/03/27
کل خالص ارزش دارائی ها 952,720,635,550 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 12,030 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 12,296 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 12,038 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 79,198,538

صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین

تاریخ آغاز فعالیت:

1397/07/11

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري صباتأمين

متولی صندوق:

شركت سبدگردان آسمان

بازارگردان:

شركت تأمين سرمايه امين

مدیران سرمایه گذاری:

محمد امين قهرماني، آرمان احمدي پور، ابوالفضل لطفي آرباطان

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي دش و همكاران

نمودار‌ها