اطلاعات لحظه‌ای: 1398/11/06
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 13,979 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 13,951 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/06
کل خالص ارزش دارائی ها 4,232,428,235,113 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 13,951 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 14,048 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 13,979 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 303,398,538

تاریخ آغاز فعالیت:

1397/07/11

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري صباتأمين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

بازارگردان:

شركت تأمين سرمايه امين

مدیران سرمایه گذاری:

هادي قره باغي يامچي، ابوالفضل لطفي آرباطان، آرمان احمدي پور

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي دش و همكاران