اطلاعات لحظه‌ای: 1399/01/14
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 14,678 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 14,652 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/14
کل خالص ارزش دارائی ها 8,328,168,025,585 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 14,652 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 14,766 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 14,678 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 568,398,538

تاریخ آغاز فعالیت:

1397/07/11

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري صباتأمين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

بازارگردان:

شركت تأمين سرمايه امين

مدیران سرمایه گذاری:

هادي قره باغي يامچي، ابوالفضل لطفي آرباطان، آرمان احمدي پور

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي دش و همكاران