اطلاعات لحظه‌ای: 1400/02/21
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 18,641 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 18,623 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/21
کل خالص ارزش دارائی ها 18,797,559,908,579 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 18,623 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 18,439 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 18,641 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,009,398,538

تاریخ آغاز فعالیت:

1397/07/11

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري صباتأمين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

بازارگردان:

شركت تأمين سرمايه امين

مدیران سرمایه گذاری:

هادي قره باغي يامچي، قادر معصومي خانقاه، محمد صابر گنجي فرد

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي دش و همكاران