بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پرتفوی فروردین ماه 98 1398/02/09
گزارش عملکرد مدیر منتهی به 1397/12/29 1398/02/04
صورت مالی دوره 10 ماهه منتهی به 1397/12/29 1398/02/04
صورت وضعیت پرتفوی اسفند ماه97 1398/01/10
صورت وضعیت پرتفوی بهمن ماه97 1397/12/08
صورت وضعیت پرتفوی دی ماه 97 1397/11/10
صورت مالی دوره 4 ماهه منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/11/09
گزارش عملکرد مدیر منتهی به 1397/09/30 1397/10/25
گزارش عملکرد دوره 4 ماهه منتهی به 1397/06/31 1397/10/24
صورت مالی دوره 4 ماهه منتهی به 1397/06/31 1397/10/24
صورت مالی 7 ماهه منتهی به 1397/09/30 1397/10/24
صورت وضعیت پرتفوی آذر ماه 97 1397/10/08
صورت وضعیت پرتفوی آبان ماه 97 1397/09/06
صورت وضعیت پرتفوی مهر ماه 1397 1397/08/09